Нормативно - правова база

Основні програми, що реалізуються 
центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 
 
  • Загальнодержавна програма підтримки молоді на 2004-2008 роки;
  • Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006 — 2010 роки;
  • Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • Національна програма “Українська родина”;
  • Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки;
  • Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року;
  • Міжгалузева комплексна програма „Здоров'я нації" на 2002-2011 роки;
  • Програма “Сільська молодь”;
  • Галузева програма “Соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей”;
  • Галузева програма “Соціальний супровід неблагополучних сімей”;